Tag Archive | "Rich media формати"

И за Rich media форматите вече има стандарти!

August 2, 2011 3 коментари

След няколкомесечни срещи и обсъждания на Работна група „Уеб реклама”, беше одобрен вторият документ за Препоръчителен стандарт No 2 за уеб рекламата у нас. Той включва дефиниции на rich media рекламните елементи, препоръчителни изисквания при изработката и начинът им на работата, както и допълнителна свързана методология. Като приложение към него са и „Технически данни за […]

Преглед на онлайн активностите за първите шест месеца на 2011

През първите шест месеца на 2011 година най-активни (с най-голям брой кампании) бяха рекламодателите от секторите Финанси, Автомобили, Бързооборотни стоки и Телекомуникации. Спрямо същия период на миналата година увеличение на активностите има в два от тях – това са Финанси и секторът на Бързооборотните стоки. При Telecoms и Retail бизнеса активностите се запазват на същите […]