Tag Archive | "рекламни активности"

Преглед на онлайн активностите за първите шест месеца на 2011

През първите шест месеца на 2011 година най-активни (с най-голям брой кампании) бяха рекламодателите от секторите Финанси, Автомобили, Бързооборотни стоки и Телекомуникации. Спрямо същия период на миналата година увеличение на активностите има в два от тях – това са Финанси и секторът на Бързооборотните стоки. При Telecoms и Retail бизнеса активностите се запазват на същите […]