Tag Archive | "нови тенденции"

Дигиталната реклама изпревари телевизионната през 2015

Дигиталната рекламата е не само на път да измести телевизионната, но и вече го прави. Това показва проучването на Adex Benchmark 2015 от май 2015. То е проведено в 27 европейски страни, а информацията е осигурена от националните офиси на IAB в Европа. Дигитална агенция Interactive share e един от първите асоциирани членове на IAB България от 2011 година […]