Tag Archive | "инт"

Разбиране на интернет като медиа и нейното използване

April 12, 2008 3 коментари

Забелязвам напоследък как личното ми разбиране за интернет реклама еволюира. Когато започнах да се занимавам с интернет реклама и маркетинг всичко беше толкова различно! В началото просто исках да се науча да правя медиа планиране, то да е добро и да съдържа правилните сайтове. След това разбрах че само с едно медийно планиране няма да […]