Tag Archive | "интернет медиа мониторинг"

Преглед на онлайн активностите за първите шест месеца на 2011

През първите шест месеца на 2011 година най-активни (с най-голям брой кампании) бяха рекламодателите от секторите Финанси, Автомобили, Бързооборотни стоки и Телекомуникации. Спрямо същия период на миналата година увеличение на активностите има в два от тях – това са Финанси и секторът на Бързооборотните стоки. При Telecoms и Retail бизнеса активностите се запазват на същите […]

Онлайн активностите Май 2010 vs Май 2011

По-силен или по-слаб е изминалият месец май в сравнение със същия месец на миналата година? Вероятно всеки на онлайн пазара има своя отговор в реални стойности и проценти – за някои май месец 2011 носи реален ръст, други пък с носталгия си спомнят миналогодишния май, който успя да привлече повече рекламни инвестиции в интернет заради […]