Как се създава Page Scroll отчитане в Google Analytics чрез Google Tag Manager

Публикувана на 04.01.2018

Отчитането до коя част от лендинг страницата е стигнал потребителят е от ключово значение за измерване на потребителското изживяване, а оттам и дали се налагат промени в дизайна и елементите на страницата.

В тази статия сме синтезирали как можете да настроите отчитането, без да имате проблеми, свързани с нарушаване на статистическите данни в Google Analytic*.

* при използван език английски в Google Tag Manager интерфейс

Стъпка 1: Позволяване на Scrolling Data Layer Variables

Стъпки: Your Workspace > Variables > Избирате да се конфигурира “Built-In Variable”  > избирате трите опции посочени по-долу:

Какво означават променливите:

  1. Scroll Depth Threshold – каква част от страницата е разгледал потребителят (25%, 50%, 75% и т.н.)
  2. Scroll Depth Units – начинът, по който информацията ще бъде отчетена в Google Analytics
  3. Scroll Direction – дали отчитането ще е на база хоризионтален или вертикален скрол

Стъпка 2: Избиране на Scroll Depth Trigger

В тази стъпка ще покажем как да включите GTM Scroll Depth Trigger, който да изкарва информацията в Google Analytics, чрез Custom Event Data, която ще конфигурираме в стъпка 3

Стъпки: Your Workspace > Triggers > Добавете нов Trigger > Изберете “Scroll Depth” Trigger, както е показано по-долу:

Тук се настройват уникалните параметри, които искате да се показват на база вашите нужди:

  1. Дали ще използвате проценти или pixels при отчитането в Google Analytics (препоръчително е изборът да е на база %)
  2. На какъв период да бъде отчитането: точките на scroll от страна на потребителите, в които ще се активира Тrigger и Еvent в Google Analytics
  3. Дали отчитането да е на база вертикален или хоризионатален скрол? В повечето случай това ще е бъде на база вертикалния скрол на потребителя
  4. За кои страници искате да получавате тази информация. Можете да изберете опцията да е активна за всички страници

Това са примерни настройки, които можете да използвате и във вашия Google Tag Manager:

Стойностите показани в примера – 0,33; 0,66; 0,90 – са процентите на скрол на страницата, при които ще се активира Trigger и съответно Еvent в Google Analytics.  

Можете да добавите каквито стойности прецените на база ландинга или сайта, на който ще се добави функционалността.

Стъпка 3: Създаване на Custom Event Tag

Последната стъпка е да настроите tag-a, който да изпраща информацията към Google Analytics.

Стъпки: Your Workspace > Tags > Add New Tag > Изберте Universal Analytics tag, където трябва да се направят следните настройки:

Изборът на Track Type трябва да е „Event“, за да може да се отчита правилно информацията в Google Analytics.  

Полето Category се попълва по избор, като може да се използва произволно избрана дума.

За Action  използваме новосъздадения “Scroll Depth Treshold”, а Label остава „Page URL“.

И трите опции могат да се изберат от бутона в дясно до всяко от полетата.  За да не се получава нарувашаване на статистическата информация за Bounce Rate в Google Analytics, можем да изберем “True” в менюто за Non-Interaction Hit.

Това което остава, е да проверите чрез Preview-опцията на Google Tag Manager, дали всичко е импелементирано коректно.

Ако искате да разберете как можем да помогнем на бизнеса ви да използва максимално ефективно възможностите на дигиталния маркетинг, можете да се свържете с нас на http://interactive-share.com/bg/contacts

*източник Getelevar.com


« « Как да бъдем успешни? | Криста и Вероника – енергия на квадрат » »

Остави коментар

*