Gemius AdMonitor – Mobile vs Desktop

Публикувана на 19.06.2013

В продължение на статистиките, които разгледахме в първата част, тук ще видим информация за дела на мобилната реклама, както и за най-активните сектори онлайн…

MOBILE ADS
Графиките показват какъв е делът на мобилната реклама в дигиталната реклама общо. На Графика 5.1 са отразени данните за България, от където виждаме, че мобилната реклама бележи ръст през втората половина на 2012 г. За сравнение сме извели данните за Литва, където мобилната реклама има най-голям дял /Графика 5.2/.


Графика 5.1 България


Графика 5.2 Литва

Дял на секторите, рекламиращи онлайн
На следващата Графика 6.1 е отразен делът на секторите, които рекламират онлайн в България. Най-голям е делът на стоките, които не са категоризириани (26,9%).
От данните, които имаме е видно, че най-голям е делът на сектора Household Equipment, Furniture And Decorations, включващ мебели и малки домакински уреди. Вторият по големина дял е на сектора Media, Books, CD & DVD, който включва филми, телевизии, радио, аудиокниги. Третият водещ сектор е Finance, Insurance, Brokerage (банки, застраховки, кредитни институции).


Графика 6.1

Графика 6.2 изобразява постигнатите CTR равнища за съответните сектори.


Графика 6.2

Всички тези данни показват, че дигиталната реклама продължава да се развива бързо. Мобилната реклама също се развива добре, но там често срещан проблем е, че рекламите водят към desktop версиите на сайтовете, тъй като няма разработени мобилни такива. В тази насока е много препоръчително (направо задължително) когато се пристъпи към мобилна реклама, да се разработват и мобилни страници, за да може потребителите да бъдат максимално улеснени.
Друг факт е, че развиващите се пазари изполват по-големи и нестандартни формати за реклама, както и много видео формати. На българския пазар все още липсват множество нестандартни формати, които макар и да не са ориентирани performance, имат творческа насоченост. Донякъде липсата на нестандартни формати е резултат от желанието на рекламодателите да се придържат към стандартното и да избягват експериментите. А дигиталната реклама е най-гъвкавата форма на реклама и би било хубаво рекламодателите да са по-смели в своите решения, да тестват, да експериментират, защото потребителите търсят и харесват новаторските подходи и креативните решения в представянето на продуктите или услугите.

Колкото по-склонни са към рискове клиентите, толкова по-вероятно е добрите и креативни идеи да ги изведат на челни позиции и да накарат потребителите да говорят за тях.

Автор: Кристина Тонкова« « Gemius AdMonitor – позициите на България | Среща на онлайн бранша, лято 2013 » »

Един коментар по темата “Gemius AdMonitor – Mobile vs Desktop”

  1. […] Данни за мобилната реклама и дела на секторите, които най-често рекламират в интернет ще откриете в Част 2. […]


Остави коментар

*