IAB Bulgaria: Защо онлайн секторът трябва да се обедини?

Публикувана на 04.03.2009

IAB Bulgaria - Interactive Advertising Burau Bulgaria

От известно време съм в контакт с Президента на IAB Europe ( също така Президент на IAB Belgium ) Alain Heureux, относно създаването на Interactive Advertising Bureau Bulgaria. Струва ми се необходимо да внеса повече яснота относно това какво всъщност е IAB и с какво тази организация би могла да бъде полезна за сектор на интерактивната реклама в България. В резултат на това, реших да опиша в основни линии предмета на нейната дейност, как функционира и с какво точно се занимава IAB. Нека подчертая думите основни линии, защото за да се дефинира всяка една точка от този документ в детайл, е важно всички, които са част от бъдещето на Българската интерактивна реклама, да проведем дискусия относно развитието на сектора, да обсъдим основните предизвикателства, пред които сме изправени, да се противопоставим заедно на опасностите. Надявам се силно да успеем скоро да организираме един наистина полезен форум, на който нещата без заобиколки и губене на ценно време да бъдат изяснени и да започне активна работа по популяризирането на интернет рекламата сред основните сектори, рекламодатели и пред по-широката общественост.

Всички сте запознати с цифрите, колко са бюджетите, колко са браузерите и т.н. Благодарение на навлизането на Gemius и Nilsen Online, мисля, че статистиките допринесоха за една по-голяма транспарантност за това какво всъщност се случва онлайн.

Дотук добре. Числата са налице.

На каква мисъл ни навеждат те?

Мен лично на една основна: чака ни много работа. Но вие и това знаете. Истината е, че има твърде малко хора спрямо цялото население, които редовно ползват интернет. Това има своята + и своята страна, нека се фокусирам върху позитивната.

Такава ми е природата.

Съгласете се, че ако не се работи проактивно в посока насърчаване на образованието на хората отностно интернет, ако не работим всички заедно в посока още повече душици, които да сърфират къде за информация, къде за fun, къде за да купят нещо онлайн, то развитието на сектора би могло да бъде възпряно.

Нека не звучи черногледо това, разбира се, че така или иначе работа ще има. Важното е обаче не да има, ами да има все повече. За да можем да растем, да разработваме по-хубави кампании, с по-големи бюджети, защо не и международно лансирани проекти.

Убедем съм, че можем.

Можем повече, не отстъпваме по акъл от един средностатистически западен планьор или креативен директор. Факт.
Значи след числата идва осъзнаването на факта, че трябва да активираме още повече обществеността и нейната активност онлайн. Да се погрижим тя да има доверие в емайлите, които изпращаме. Да се погрижим тя да има доверие в онлайн плащанията. Да има доверие, че дори да има доверие в онлайн плащанията, след това ще получи коректен продукт, продуктът за който е заплатил онлайн.

Доставен навреме. Един доволен клиент.

Защото този доволен клиент е нашата безплатна реклама. И колкото повече такива клиенти, толкова повече онлайн активност. И следователно: повече работа за нас. You know the story.
Освен ако не ни мързи. Но от това, което чувам от Мартин Попов, Огнян Младенов, Крис от WebGravity и много други колеги и приятели, това последното не е така. Има желание, има готовност. Време е за конкретни решения и действия.
Тук е момента да върна към целта на тази статия.

Какво e IAB?

IAB е съкращение от Interactive Advertising Bureau.

Основите на IAB са положени през 1996год. в Америка. Повече от 375 професионални организации и фирми, които споделят 86% от онлайн рекламните бюджети, участват във функционирането на IAB.

Европейското звено на организацията обединява следните 15 страни:
1. Австрия
2. Белгия
3. Дания
4. Финландия
5. Франция
6. Германия
7. Гърция
8. Италия
9. Холандия
10. Норвегия
11. Полша
12. Словения
13. Испания
14. Турция
15. UK

Както и в Америка, така и в Европа, основната мисия на IAB Europe е да помага на фирмите и организациите да откриват възможностите и потенциалът, който интерактивният маркетинг предоставя за развитието на техния бизнес.

За повече информация препоръчваме да посетите сайтовете на IAB :
IAB America
IAB Europe

То е посветено на активната подкрепа в пропагандата на интерактивната реклама, както и в развитието на сектора като един равностоен рекламен канал. IAB развива и определя стандарти и положителни интерактивни маркетинг практики. В допълнение, IAB подкрепя измерването на основните параметри, по които се определя пазарът на интерактивната реклама.

На последно място, но не по важност, IAB е активен орган, който обучава и пропагандира за ползата и стойността на интерактивната реклама като цяло не само на всички, които са заети в сферата на интерактивния маркетинг (експерти, медийни бюра и агенции), но най-вече на по-широката бизнес общност (рекламодатели, международни компании, малки и средни предприятия и търговии,…).

Нека разгледам в детайл тези функции:

 • Създаване и развитие на стандарти, по които сектора да функционира (Ролята на регулаторен орган). Малък пример: В Белгия банерите трябва задължително да спрат след 3 loops и максимум 15 секунди. Цел: създаване на един по-добър browsing experience.
 • Да насърчава положителни явления на пазара и да ги преекспонира в трайни практики в целия сектор (Ролята на координиращ орган за целия сектор, обединен под една обща мисия). Малък пример: когато една кампания приключи и по грешка банерите останат на сайта, през скрипта да се зададе автоматично пускането на една благотворителна кампания ( т.нар. failover campaign ). Това от практика на няколко фирми, сега е широко приложено като негласно правило, което всички спазват и с което всички са съгласни.
 • Да предостави възможността на сектора да израсне и да бъде равностоен на другите медийни канали (Ролята на орган, засилващ конкурентността на сектора). Малък пример: Реклама на IAB в интернет, но и преса и тв, за увеличаване на доверието на рекламодателите към този рекламен канал (за да може те все повече да го искат в своя план).
 • Да обучава и насърчава развитието на професионалистите, които работят в сектора (Ролята на обучаващ, чрез интерактивно споделяне на добри практики, световен опит и мнения от членовете на организацията). Малък пример отново от IAB Belgium: организирането на семинари и т.нар. Net Cafe, на които специалисти от сектора заедно с маркетинг мениджърите на дадена компания обясняват своя интересна кампания, реализирането и резултатите й. Цел: Ако 10 рекламодателя са доволни от сътрудничеството, ще последват и други 10.

Ролята на IAB България в развитието на сектора на интерактивния маркетинг.

Убеден съм, че огромна част от хората, които се занимават с интерактивна реклама, споделят мнението, че една организация като IAB би могла да допринесе изключително много за развитието на сектора. Сам по себе си, IAB не би могъл да съществува без подкрепата на хората и организациите от сектора. Аз лично съм член на IAB Belgium, където с огромно желание присъствам най-редовно на всякакви събития организирани от фирмите в сектора.

На едно от последните събития например, Digital Marketing First, всяка фирма член на IAB имаше свое представителство и бяха поканени изключително много businesses, за да се запознаят отблизо с възможностите, които интернет им предлага.

Това всички да сме обединени не пречи на конкуренцията, дами и господа.Това е обединение с цел привличане на бюджети към интернет. От тук нататък решението коя фирма ще спечели повече или по-малко от тези бюджети зависи както от клиента, така и от вашата фирма и способности.

Така, както Телевизията и Пресата имат своите организации, така би било от огромна полза всички фактори в сектора на интерактивната реклама на България да се обединят с една основна цел: Популяризирането на Интернет като медиен канал и поставянето му на основно място на картата на медийното планиране.

Неоспорим е фактът, че интернет рекламата у нас е в период на силен растеж, който несъмнено трябва да бъде стимулиран и продължен. Бъдещето на сектора не само у нас, но у отвъд пределите на България, предлага много възможности, и това не би било възможно без организации като IAB, които съществуват единствено с целта да пропагандират своето послание.

След като проблемният период 2001-2002 вече е зад гърба, информационните технологии се превърнаха в най-бързо развиващата се индустрия. Непосредствен резултат от този растеж е и пренасочването на огромна част от бюджетите към Интернет, както и към новата звезда на хоризонта : Mobile marketing ( която на свой ред е пряко свързана с интернет ).

Интернет рекламата получава все повече заслужени овации от страна на рекламодателите, защото тя представлява един много модерен, интерактивен, силно измерим и успешен рекламен канал. Необходимо е да се отбележи и профилирането ( на световно ниво ) на рекламата в няколко отделни ниши : display marketing, email marketing, SEM, SEO, affiliate marketing, mobile marketing,….

Всяка една от изброените ниши изисква отделно внимание и специфични компетенции . За да може да се гарантира растежът и развитието на всяка от тях в частност, както и на интернет рекламата като цяло, е от изключително голямо значение да има един форум, една отворена дискусия между професионалистите. Въпреки, че много хора лесно биха определили споделянето на опит от практиката си като опасност за тяхната позиция на пазара, това съвсем не е така.

Логично обяснение срещу това твърдение е фактът, че чрез дискусия и диалог, чрез обмен на идеи и мнения, всеки един от нас би могъл да извлече своята полза, както и секторът като цяло. Защото съгласете се, колкото повече секторът набира скорост поради своята активност, толкова по-голяма част от бюджетите ще биват пренасочвани към него. А от това ще спечели всеки един от нас, както и икономиката като цяло. В този смисъл е важно да се отбележи и връзката на IAB с правителствените органи, които да отчитат мнението на сектора и да съдействат за неговото развитие осигурявайки законовата рамка, в която той функционира. Това не би било възможно, ако секторът не е обединен, ако той не говори с един глас и не излъчва позитивни сигнали към обществеността.

Никой от най-големите пъблишъри или медийни агенции не биха могли да осъществят подобна задача самостоятелно. Това само е една достатъчна причина създаването на IAB България да е належащо, неизбежно и също така, полезно.

Чрез своята организация, IAB България ще действа проактивно за популяризирането на Интернет рекламата пред основните рекламодатели от всеки сектор на икономиката. Световната практика показва, че IAB може да има огромен успех в убеждаването на рекламодателите да пренасочат част от бюджетите си към Интернет. Последователно, и след обширна дискусия със своите членове, IAB България ще влезе в контакт с всеки сектор на икономиката, за да предаде своето послание. Много от секторите вече са силно активни и настояват Интернет да е част от цялата кампания, за много от тях Интернет дори е основният канал за комуникация с клиентите. За други сектори, като Fast moving consumer goods, Интернет все още има какво да предложи и в този смисъл съществуват много допълнителни възможности, по които да се работи.

Традиционно силните сектори в Интернет рекламата като Финансовите институции и Автомобилната индустрия вече с пълна сила употребяват възможностите, които Интернет предлага за техните компании. Нека допълним и ролята, която IAB може да играе в развитието на E-commerce. В България интернет търговията все още не е силно развита, което предоставя отново огромен брой възможности за развитие.

С увеличаване пенетрацията на Интернет сред населението на страната, несъмнено вниманието на потребителя ще се насочи към закупуване на все повече услуги и продукти онлайн. Това на свой ред ще доведе до активирането на търговията, онлайн разплащанията, на разнообразието от концепти и начинания, които да усвоят средствата изразходвани от потребителите онлайн. Успехът на интернет търговията ще донесе още повече свеж капитал със себе си. В резултат на това ще се увеличи броят на рекламните кампании, на фирмите заети с affiliate marketing и като цяло: една повишена онлайн активност.

Във всеки един от тези отделни ръкави на една и съща риза, IAB България ще играе своята роля на насърчаващ, регулаторен фактор. Наистина не можем да подчертаем достатъчно колко важно е целият сектор да е обединен. По този начин секторът сам ще може да определи правилата, по които да се играе, както и да действа единно, когато неприемливи и некоректни явления нарушават развитието му.

В заключение на тази по-дълго от обикновеното статия, бих искал да добавя един камък, който за всички може да се окаже голям за прескачане. Още по-неприятно: може да се окаже доста скъп за прескачане. А това е липсата на кадри, липсата на обучение, липсата на професионалисти.

Съгласете се, че без хора няма как. Нашата работа, както може би и много други, но особено нашата е every minute работа с хора. Без нови хора, които да стимулират растежа на компаниите, които са активни в сектора, няма и как да растем. Затова IAB Bulgaria може да бъде и полезно в организирането на специализирани курсове в основните Български учебни институции, които да обучават нови кадри.

Кадърни кадри. Мотивирани кадри.

Не са малко световните примери как определени индустрии и дори фирми спонсорират цели програми или курсове, и по този начин са в пряк контакт с хората, които след няколко години ще трябва да продължат техния растеж. Не е лесно, когато на интервюто идват хора, за които CPC, CPM, conversion и т.н. са непонятни думи. Не казвам, че те не стават, твърдя че е по-лесно да бъдат обучени, за да могат съзнателно да направят крачката към работа в нашия сектор.
Наистина е по-лесно да си гледаме в сегашната паничка, но напук на управлението на страната като цяло, ми се струва че е важно да се замислим за бъдещите си кадри. Ако ние не го направим, няма кой. А без тях не можем.

Тук е момента да благодаря на всеки, който отдели от времето си да прочете тази статия. Ако не друго, надявам се наистина да е повдигнала важни въпроси за нашия сектор и в най-добрия случай, да ни активира да действаме.

С интерес очаквам мнението ви, било то и критично. Всъщност особено очаквам критичните мнения. Чрез конструктивен диалог се раждат хубави неща.

Факт.

С уважение,

Огнян Попов
Traffic & Support
Testnet Online Advertising

Полезни материали:

IAB – Interactive Advertising Outlook 2009

IAB – Interactive Advertising Revenue Report« « Близо 60% е reach на уеб сайтовете на онлайн медийната група Инвестор.БГ | Добри новини за кликаемостта на банерите » »

8 Коментара по темата “IAB Bulgaria: Защо онлайн секторът трябва да се обедини?

 1. Крис
  Mar 04, 2009

  Определено има нужда от организация, която да постави стандарти и да очертае мерки за подобряване и развитието на бранша. Сега всичко се прави на парче, и както показах в последния ми блог пост – без много мисъл, въпреки сравнително големите бюджети. Да се залъгваме, че всичко ни е на 6 е равностойно на самоубийство.


 2. Стан
  Mar 10, 2009

  Мартин,
  добра идея, защото Интернет гилдията в България отдавна има нужда от някаква истинска, професионална и независима организация. Не съм сигурен как би се определяла сумата за членство в такава организация
  http://www.iabuk.net/


 3. Стан
  Mar 10, 2009

  Мартин,
  добра идея, защото Интернет гилдията в България отдавна има нужда от някаква истинска, професионална и независима организация. Дори малко сме закъсняли с оглед на това, че 23 страни в Европа вече са членове на IAB Europe. Не съм сигурен как би се определяла сумата за членство в такава организация обаче. В IAB UK (http://www.iabuk.net/) тази сума е на базата на годишния оборот, което в България ми се вижда не особено приложимо. Иначе ползите са безспорни – от установяването на стандарти, организирането на семинари и обучения, интегрирането с бизнес стратегиите на клиенти, достъп до изследвания и реални работещи примери от индустрията.


 4. Димитър
  Mar 11, 2009

  Идеята е повече от добра. Не виждам нито една причина това да не се случи…


 5. Ivantscheff
  Aug 14, 2009

  IAB, както и други онлайн организации и инициативи (метрики, асоциации, събития) са прекрасни неща, двигатели на интернет бранша. Това не означава, че трябва да се подходи със сляпо доверие в тях, тъй като те много бързо започват да обслужват интересите на “големите”…особено както често става у нас.

  Мога да ви дам конкретен пример: приема се правилник за CPM реклама, който е приет от членовете на оргазацията. Съответно, тези които не могат да си позволят таксата или просто не биват приети, са обречени – ами те не работят по стандартите!! Доскоро таксите в IAB бяха непосилни за доста компании дори в международен мащаб, като дори се стигна до интересен прецедент – специална такса за малки компании…

  Като че ли не е достъчно пресен спомена за масонската ложа на Nielsen-Bulgaria (малък брой членове, високи такси, липса на гласност за взиманите решения и правила на работа), та сега със същия ентусиазъм се започва тихомълком съосноваването на IAB-Bulgaria.

  Не е ли целта на подобни организации да обединяват, да насърчават и да представляват, малки и големи. Те трябва да работят за бранша, а не за отделни интереси.

  Моето уважение към колегите в България, които се ангажират с тази инициатива, но се надявам да потърсят повече представителност в най-скоро време.

  Дори съм на мнение, че в рамките на Българската Уеб Асоциация могат да се предприемат доста повече полезни инициативи и правилници конкретно за интернет, отколкото в IAB, която сама по себе си не означава единствено УЕБ и би обслужвала интересите на всеки вид интерактивна реклама.


 6. Oggy
  Aug 16, 2009

  Exx Ivane, kolko bira mojem da pogulnem s teb v podobni razgovori :) Absolutno si prav, podobna organizaciq trqbva da obedinqva, obu4ava, da govori v edin glas za vsi4ki. Struva mi se 4e vuv pove4eto IAB-ta po sveta osnovno golemite luvove u4astvat i razbira se zad tova se kriqt interesi. Hubavoto za malkite firmi e 4e te mogat da generirat znanie, koeto golemite se predpolaga 4e trqbva da share-vat s tqh. Silata na IAB e v malki operacionni grupi po specifi4na tematika, kudeto se diskutirat posledni trendove, razmenq se opit kak koe za6to i tn.

  Za tova koi v Bulgaria se e nael s tazi organizaciq tepurva 6te se 4ue i 6te se vidi. I az iskrenno, kakto i ti, se nadqvam tova da se organizira za dobroto na sektora, a ne sus prezumciq li4ni interesi.

  Zatova mi se 6te da se vdigne malko 6ym, da se 4ue mnenieto na horata, ne6tata nqkak si da ne stavat tihomulkom..tip: az sega tuka mejdy kapkite 6te mina i 6te stana nai-golemiq…Ne biva da pobulgarqvame ne6tata :)

  Aide da vidim kak 6te se razplete slu4aq IAB Bulgaria :)


 7. Димитър Атанасов
  Jun 02, 2010

  Привет, Огнян! (по инерция щях да напиша Марто, но забелязах в последния момент, кой е авторът :) )

  Почти година след тази публикация се включвам и аз. Следя IAB от няколко месеца насам и въпреки че чета и блога на interactive-share, конкретно този материал ми е убягнал. Какво се случи с IAB Bulgaria? Дали Иван и Оги не са били прави? Нека да продължим с тази дискусия!
  А с някои от вас, може би и утре на живо (http://interactive-share.com/?p=1761) да я доразплетем.

  Поздрави от мен!


 8. niama znachenie
  Oct 19, 2010

  Да попитам с кой да се обединим?
  С крадливите или с пиарите подчинени на гергови и компания?
  Да вадим ли и ние ибриците като тях и да им подмиваме мръдните телеса в името на това обединени?


Остави коментар

*