Facebook със статистики за събития

Публикувана на 13.08.2014

Най-популярната социална мрежа в света вече дава и информация за ангажираността на потребителите със създадените събития (Facebook Events).

В дясно под корицата на събитието администраторите на страницата могат да видят 3 основни статистики: Reached, Viewed и Connected.

Първата статистика (Reached) показва обхвата от уникални потребители, до които е достигнала публикацията с линка към събитието след създаването му.
facebook_insights_for_events_reached

Втората метрика (Viewed) дава броя на потребителите, които са видели страницата на събитието. Те са всъщност и хората, които са проявили първоначален интерес към събитието и са се отправи към страницата му, за да разберат повече подробности около това, което предстои да се случи.
facebook_insights_for_events_viewed

Последни са данните с информация за това колко са хората, които са се ангажирали със събитието, т.е. отговорили са на поканата за събитието (Engaged).
facebook_insights_for_events_engaged

От Facebook коментират, че това е малка стъпка към разбиране на това кои са работещите и кои са неефективните техники при промотиране на събития в социалната мрежа.
Може да следите как се представя и вашето събитие, ако е създадено след 24-ти юли – датата, след която статистиките работят за страниците.

Източник: AllFacebook« « Facebook представя новата функция “Save” | 2015: Годината на голямото ‚орязване‘ в дигиталната индустрия » »

Остави коментар

*