Gemius AdMonitor – позициите на България

Публикувана на 19.06.2013

Данните са извадени от проучването на Gemius за държавите в региона на Централна и Източна Европа. Източника е gemiusDirectEffect/AdOcean. В изведените данни ще откриете информация за най-използваните формати, средни равнища на CTR, дела на различните сектори, които рекламират в интернет, данни за мобилната реклама и други…

Данните на Графика 1 са за средния CTR при rich media и стандартни банери. И при двата формата България се нарежда на трето място със среден CTR съответно 1,39% за rich media и 0,30% при стандартните банери.


Графика 1

Графика 2 показва ръста на средния CTR отчетен за първата и втората половина на 2012 г. За България нарастването е с 0,05%. Сравнително добър резултат, на база останалите държави от региона. Впечатляващ ръст бележи само Хърватия.


Графика 2

На Графика 3.1 е показан делът на кампаниите, използвали даден формат, както и отчетения CTR. Данните от Графика 3.1 са само за България. Най-голям дял, може би за съжаление, държат стандартните банери и формата wallpaper. С много ниски проценти остават нестандартните и по-атрактивни формати.


Графика 3.1

На Графика 3.2 и 3.3 са изведени данните съответно за Полша и Украйна. Там тенденциите при използваните формати са доста по-различни от тези в останалите страни от региона. И за двете държави най-използвани остават стандартните банери, но са с много по-малък дял. В Полша може да видим голямо разнообразие от формати, а в Украйна – преобладаващ процент на кампаниите, които използват видео формати.


Графика 3.2 Полша


Графика 3.3 Украйна

Следващата Графика 4.1 отразява петте най-използвани формата по дял на кампаниите в България. За сравнение сме взели данните, отчетени за Полша. Там на първо място се нарежда формат 750х200, който е по-голям от стандартния, водещ за България 300х250.


Графика 4.1 България


Графика 4.2 Полша

Данни за мобилната реклама и дела на секторите, които най-често рекламират в интернет ще откриете в Част 2.

Автор: Кристина Тонкова« « Стани сертифициран Google AdWords експерт за 3 седмици! | Gemius AdMonitor – Mobile vs Desktop » »

Един коментар по темата “Gemius AdMonitor – позициите на България”

  1. […] В продължение на статистиките, които разгледахме в първата част, тук ще видим информация за дела на мобилната реклама, […]


Остави коментар

*