Как се създава Page Scroll отчитане в Google Analytics чрез Google Tag Manager

Отчитането до коя част от лендинг страницата е стигнал потребителят е от ключово значение за измерване на потребителското изживяване, а оттам и дали се налагат промени в дизайна и елементите на страницата. В тази статия сме синтезирали как можете да настроите отчитането, без да имате проблеми, свързани с нарушаване на статистическите данни в Google Analytic*. […]



Таргетиране на Gmail и видео реклама по актуални събития в живота на потребилите

Хората, а не ключовите думи, купуват и правят бизнеса по-успешен. Затова е важно да използваме и правилните инструменти за таргетиране. По-рано тази година от Google обявиха, че изпробват в бета версия таргетиране на база скоро случили се събития в живота на потребителите – Life Events. Опцията в момента е възможна при видео реклама в YouTube […]