Интернет реклама Pay Per Click (Цена за един клик)

През 2008г. в България агресивно навлезе най-използваният в цял свят интернет рекламен модел – Performance реклама. В Performance рекламата влизат няколко под-модела. Това са:

  • Pay Per Click – Цена за един клик
  • Pay Per Action – Цена за действие
  • Pay Per Lead – Цена за регистрация
  • Pay Per Sale – Цена за продажба

В момента у нас се предлага основно моделът “Цена за един клик”. Цената за един клик зависи от много неща – от използваната рекламна мрежа до ключовата дума. Рекламните мрежи, които предлагат Pay Per Click реклама, са:

Ние работим успешно с всички performance рекламни мрежи.

За постигане на максимална ефективност и достигане до голям брой потребители ние препоръчваме в зависимост целите и стратегията на дадената онлайн рекламна кампания да се използват всички рекламни мрежи, работещи по модела Цена на Клик (Cost Per Click), като за целта се изготвя детайлен медия план.

Какво предлагаме:

-определяне целите на Pay Per Click кампания
-определяне кои рекламни мрежи да използваме
-създаване на профил в рекламните системи
-създаване и извършване на цялостни кампании
-анализиране на конкуренцията и пазара
-създаване на рекламни текстове (заглавие, описание и линк)
-определяне на ключови думи
-ежедневен мониторинг
-седмичен или месечен отчет
-своевременна намеса и корекция на рекламните текстове и ключови думи при недостатъчно добри резултати

Други услуги, които предлагаме, в сферата на интернет маркетинга:

Ако имате нужда от нашите професионални услуги, съвет, консултиране или обучение в сферата на интернет реклама и интернет маркетинг, не се колебайте да ни потърсите. Пишете ни!