По темата за потребителите и рекламите в интернет- какво проучиха от Gemius

Публикувана на 09.09.2015

Infografika2015 Online ads and users
Отново е време да надникнем в ежегодните доклади на Gemius, които са ни изключително полезни заради обобщените данни за пазара на онлайн реклама в Централна и Източна Европа. Докладите са важен източник на информация за експертите по интернет реклама и за клиентите, тъй като разглеждат от една страна как различните групи хора според пол, възраст и образование реагират и си взаимодействат с реклами в онлайн пространството и от друга, ефективността на различните рекламни формати.

Според изследванията на Гемиус от март 2015 средният CTR (click-through-rate) в България възлиза на 0.47%, което е по-добро представяне спрямо страни като Унгария (0.21%), Латвия (0.27%) и Чехия (0.36%) и по-слабо спрямо държави като Украйна (0.89%), Хърватска (0.71%) и Румъния (0.52%). На родна територия над 14% от потребителите взаимодействат (кликват) с рекламите, сравнено със 7% в Естония и 32% в Полша.

Нека погледнем в подробности кой пол генерира повече импресии. В България жените и мъжете генерират еднакъв процент импресии – 50 на 50. Това трябва да ни подскаже, че жените и мъжете в България използват еднакво интернет. Мъжете обаче са по-любопитният пол по отношение на рекламите, като извършват 56% от кликовете срещу 44% за жените. А кой проявява най-голям интерес към рекламите в интернет по възрастови групи? В България най-активни са 25-34 годишните (25% от онлайн потребителите), следвани от 35-44 годишните (24%).В страни като Хърватска, Унгария и Латвия най-много кликове върху рекламите реализират потребителите на възраст между 35 и 44 г., съответно с дял от 30%, 28% и 25%. Друго интересно наблюдение е кой кликва върху рекламите според образованието. Най-голямата група на взаимодействащите си с онлайн рекламите хора в Централна и Източна Европа са хората със средно образование – в България този процент е 59%, срещу 33% с висше образование.

Също интересен е докладът на Gemius за „Най-популярните дисплей рекламни формати“ за втората половина на 2014 в държавите от Централна и Източна Европа. Интересно като информация в него е средната честота на кликване по държави в зависимост от рекламните формати. Средният CTR, който регистрират rich media банерите в България, е 1,29%, а стандартните банери – 0,29%. И в другите държави тази тенденция се потвърждава – навсякъде rich media банерите са по-популярни и кликовете върху тях са значително повече. За сравнение в страни като Словакия и Латвия средният CTR на rich media банерите надвишава този в България, съответно достигайки до 1,74% и 1,37%.

И въпреки, че rich media банерите са по-успешни, фирмите продължават да залагат повече на стандартните банери – в България 89% от дела на онлайн кампаниите е в полза на стандартните банери, а само 36% в полза на rich media банерите.

Друг въпрос, на който докладът дава отговор, е кои са най-използваните рекламни формати от българските рекламодатели. Стандартните банери са с най-висок процент – 88.05%, 21.12% отиват за wallpaper формата, 8.21% за видеото и 7.03% за статии и ПР материали. Банер Rectangle 300/250 все още остава най-популярният сред рекламодателите, като се използва в 66% от кампаниите, следван от Leaderboard 728/90 с 18% дял и Half banner 300/600 с 15% дял.

Както и през последните години, докладът на Gemius отново потвърждава тенденцията, че rich media банерите водят до по-добри резултати на кампаниите, но въпреки това все още продължават да се използват в по-малък процент от кампаниите на рекламодателите.

Извадихме данните, които ни се сториха най-интересни и полезни в инфографика, която можете да видите тук.« « Най-накрая и IAB България с награди за интерактивен маркетинг | Кандидатствай за Social Designer! » »

Остави коментар

*