Основни термини използвани при онлайн реклама

Публикувана на 29.03.2008

Кои са най-използваните интернет термини?

Ето и някои от тях:


Клик (CLICK)

Физическото щракване върху рекламата, което най-често води до отваряне на сайта на рекламодателя. Кликът е най-непосредственият резултат на рекламата, но той не е eдинственото взаимодействие. Посетителите може да предпочетат да напишат уебадреса на сайта направо в адресполето на браузера. Това, разбира се, се приема, доколкото уебадресът на фирмата се визуализира в неговите реклами. Точното броене на кликовете трябва да изключва роботите и дублираните кликове. Това придобива особена важност, когато кликовете се използват като основа за плащане на рекламата.

Уникални посетители (Unique visitors)

Това са хората, посещаващи уебсайта еднократно за определен интервал от време. Обикновено броят на уникалните посетители е приблизителен. Сайтовете традиционно изчисляват посещенията на база информацията за IP адресите от логфайловете или чрез ползването на кукита (малки текстови файлове). Но каквато и технология да се ползва, има много фактори, които изкривяват резултатите. Компаниите за оценка на трафика често калкулират посетителите чрез мониторинг на групи доброволци, след което прилагат резултатите върху интернет популацията. Приложен, този метод при малките сайтове дава големи колебания, дължащи се на техния малък обхват и ползваемост. Въпреки това уникалните посетители са един надежден начин за установяване на това колко хора посещават и ползват уебсайта за определен интервал от време.

Хит (Hit)

Обръщение към файл от уебсървър.Терминът ХИТ е може би най-често използван за злоупотреби при онлайн маркетинга. Хитовете неправилно се използват вместо уникални посетители, импресии, сесии или всичко взето заедно. Хитът е просто заявка към файл от уебсървър. Заявката към една уебстраница предизвиква хитове към всички графични елементи в страницата. И тъй като броят на графичните елементи в една страница е значителен и променящ се, хитовете не може да се ползват като основа за сравнение.

Потребител (User)

От гледна точка на уебсайтовете потребителят е човек, който разглежда техния уебсайт. Потребителят не бива да се смесва с понятието член или абонат.

Потребителска сесия (user session)

От гледна точка на интернет маркетинга потребителска сесия е процесът на разглеждане на уебсайта от един човек. Потребителската сесия се стартира с отварянето на първата страница и приключва със затварянето на последната. Една сесия може да се дефинира и като уникално посещение на потребител. По време на потребителската сесия може да се отворят една или много страници. Потребителската сесия дава възможност на уебсайтовете да изучават поведението на потребителите в уебсайта им, също така и доколко е ползваем даден уебсайт.

Задържане (stickiness)

Времето на престой на посетителите в уебсайта за определен интервал от време. Обикновено се измерва в минути за месец, които потребителите прекарват в уебсайта. Тогава задържането е функция на посещенията и средното време за престой при посещение.

Коефициент на превръщане (Conversion Rate)

Това е процентът от посетителите, които са направили желаното от маркетингова гледна точка действие. Желаните действия може са най-различни в зависимост от сайта – продажба на продукт, членство, регистрация, абонамент за новини, даунлоуд на софтуер или друга дейност, различна от простото разглеждане на уебстраниците. Високият коефициент на превръщане зависи от няколко важни елемента. Това са нивото на интерес на посетителя, привлекателността на офертата, леснотата на процеса. Нивото за интерес на посетителя се максимизира при съчетание на правилния посетител, правилното място и правилното време. Привлекателността на офертата включва предлагането на стойност и колко добре е представена.

Леснотата за завършване на желаното действие е подвластна на използваемоста на мястото, което включва интуитивна навигация и бързо зареждащи се страници. Коефициентът на превръщане може да се определи и като коефициент за успеваемост и обикновено се определя за период от време. Например, ако 1000 потребители посещават уебсайта и 100 от тях предоставят е-mail адрес за бюлетин, то степента на превръщане е 10%.

Трафик на уебсайт (Web site traffic)

Количеството на посетители и посещения koito уеб-сайтa получава.
Трафикът на уебсайта традиционно се ползваше като най-важна мярка за успех. Това предположение се дължеше отчасти на липсата на други бизнес измерители. Сега фокусът е върна назад върху изгодноста и трафикът е само част от уравнението.

Трафикът на уебсайта е важен, доколкото неможе да превръщания ако няма посетители.
Или накратко: Трафик x Превръщания = Резултати

Коефициент на кликаемост – click-through rate (CTR)

Средния брой кликове за сто импресии на рекламата, изразени като процент.
Коефициента на кликаемост измерва процента от потребителите, които са кликнали на рекламата и са достигнали до мястото, което се рекламира.

Коефициента на кликаемост невключва кликовете, при които потребителя не е успял да стигне до рекламираното място.
Поради тази причина, CTR може да се приеме като мярка за непосредствен резултат на рекламата, но не и като общия резултат на рекламата. Изключение прави само рекламата, която несъдържа идентифицируема информация за рекламирания сайт. В този случай CTR се равнява на обща резултат от рекламата.
Воденето на посетителите до сайта има значение само ако критерия за успех се измерва с трафик. Тендециите към изгодност и инструментите за проследяване доведе до по-малък интерес към кликовете и по-голям интерес към превръщанията. Високата степен на кликаемост неосигурява добра степен на превръщане, и може да се каже че двата коефициента са обратна зависимост. Реклама, насочена към кликове на любопитство ще завърши с по-малък процент продажби от рекламата, насочена към подходящи кликове.

Плащане за клик pay per click (PPC)

Модел за плащане на онлайн реклама, където плащането е единсвено въз основа на брой кликове.
В споразумението за PPC, рекламния агенти плаща само за реални кликове водещи до достигане до посещение в сайта. Може да се приеме, че PPC е междинен вариянт между плащате за импресии и плащане да действие. Когато се плаща зе импресии, рекламния агент приема риска на трафик с ниско качество генериран от издателя. Когато се плаща за действие, риска се поема от издателя на рекламата. в PPC, издателят нетрябва да се безпокои за степента за превръщане, а рекламния агент нетрябва да се безпокои за това колко импресии са необходими за достигане на желания ефект от генериране на определено число кликвания.

Плащане за регистрация pay per lead (PPL)

Модел за плащане на онлайн реклама, в който плащането е основано единствено основа на изпълнени регистрации.
В споразумението за PPL, рекламния агент плаща само за извършване на действие в тихния сайт. Не се прави плащанеза посетитеми, които не са се регистрирали.

Регистрациите може да бъдат за контакт или за демграфска информация. Но задалжително е превръщането да не се изразява в продажба. Регистрацията може да е просто имейл адрес или няколко страници с информация.
Рискът за рекламиращия е потенциалната възможност за измама от трети лица. Въпреки че част от фалшивите регистрации лесно може да бъдат открити е препоръчително да се прави проверка на резултатите.

Плащане за продажба pay per sale (PPS)

Модел за плащане на онлайн реклама, в който плащането е основано единствено основа на продажби.
В това споразумение, рекламиращия плаща единствено за реално изпълнени продажби, генерирани от потребители дошли от сайта на издателя. В този случай е приемливо рекламиращия да даде процент от всяка продажба.
Този модел е може би най-благосклонен към рекламиращите и най-малко благосклонен към издателите на рекламата. При този модел рекламния издател трябва освен да се грижи да изпраща качествени посетители но и трябва да има гаранции за добрия коефициент на превръщане от рекламиращия.

Хибриден модел hybrid model

Комбинация на двама или повече онлайн маркетинг модели за плащане.
Хибридна кампания може да е смес от импресии (CPM) и за действие (CPC или CPA) или смес от двата модела базирани на действие. Хибридните сделки поделят риска между рекламиращите и издателите на реклама.

Цена за хиляда импресии Cost per thousand impressions (CPM).

CPM модела се причислява към закупуването на реклама само на база импресии. Това е в противоположност на другите типове модели, където плащането е обвързано само с определен резултат.
Сумарната цена платима в CPM зделките се калкулира като умножим CPM цената по броя CPM единици. Например, един милион импресии при цена от 10 лв за единица е равно на 10 000 импресии.
1 000 000 / 1000 = 1000 единици
1 000 единици x 10 лв = 10 000 лв
Цената на една импресия в този случай е равна на 0.1 лв
Цена на клик cost-per-click (CPC)
Цената, която се плаща за клик.
Термините pay-per-click (PPC) and cost-per-click (CPC) понякога се използват взаимозаменяемо а понакога като отбичаващи се термини. Когато се използват като различни термини, PPC указва че плащането е на основа кликове докато CPC указва цена на един клик за сделки, които не са базирани на кликове.
Например, кампания, където плащането е основано на импресии а не на кликове. Импресиите са продадени за 10лв за CPM а коефициента на кликаемост (CTR) е 2%.
1000 импресии x 2% CTR = 20 клика.
10лв CPM / 20 клика = 0.50 лв за клик.

Източник на информацията е bulstore.comTags: ,

« « Речник за думи и термини използвани в интернет маркетинг и реклама | Супер уеб сайт на Windows Mobile » »

7 Коментара по темата “Основни термини използвани при онлайн реклама”

 1. Добра, полезна информация! Някои неща са излишни, ама нейсе…


 2. vip seconds
  Aug 22, 2008

  bravo, mnoho hubava i polezna statiq!!!


 3. Поздравявам ви за статията – на едно място събрани най-често срещаните термини. Сега мога да препращам потенциални клиенти, които са на “вие” с маркетинга, да се запознаят на обикновен език с тези термини .
  Благодаря и успех за напред!


 4. […] Речник на термините в онлайн рекламата може да видите тук. […]


 5. Яна
  Sep 24, 2009

  Зделкa се пише със С, моля!


 6. Baneri.bg
  Sep 26, 2009

  да, добре е да я ги има тези термини обяснени някъде на български :) полезно.


 7. […] Основни термини, използвани при онлайн рекламата […]


Остави коментар

*