Какво мисли българският онлайн потребител за бъдещето?

Публикувана на 20.12.2008

Както вече ви споменах в поста за Какво мисли българският уеб потребител за онлайн рекламата?, Нет Инфо.БГ вече публикуваха в медиите и техният анализ по темата. По-долу можете да прочетете пълният текст, източник на информацията е Pressboard.info.

Резултати от 10 въпроса, които Нет Инфо.БГ зададе на потребителите по повод 10-тия си рожден ден

Над 7500 отговора получи Нетинфо на 10-те въпроса за бъдещето, които компанията зададе на българите по повод 10-ия си рожден ден. Ето как обществото вижда бъдещето на медиите, средствата за забавление, социализация и информираност, гражданското общество и опазването на свободата на словото като ценност, образованието и околната среда.

Всички отговори може да откриете в интернет на адрес 10godini.netinfo.bg.

Какви ще бъдат медиите на бъдещето?

Повечето хора се надяват медиите да са много по-удобни и мобилни, образът да се показва на плоски/плазмени устройства или чрез триизмерни холограми, които са навсякъде около нас – вкъщи, на работа, по улиците, и т.н.


Направеният анализ показва следните тенденции:

Медията на бъдещето за по-голямата част от българите е Интернет, като повечето хора предричат спад в употребата на телевизиите и печатните медии;

Все повече медии да бъдат електронни, като телевизия, вестници и радио ще се обединят с Интернет и ще се получи една голяма и единствена медия;

Носителите на медийно съдържание и най-вече мобилните устройства (телефони, мини лаптопи, PDA устройства) ще бъдат малки като формат и мобилни, и ще са под ръка на ползващите ги във всеки един момент;

Влиянието на медиите, независимо от техния формат, ще нараства все повече, като те ще продължават да формират общественото мнение. В същото време, голяма част от българите се опасяват доколко медиите ще останат независими;

Книгите, вестниците и списанията, телевизията и радиото ще продължат да съществуват, но в дигитален формат;

Не малко хора смятат, че нищо съществено няма да се промени – единствено Интернет ще се радва на все по-голям дял от медийното потребление;

Как ще се забавляваме?

Потребителите се надяват новите медии да са средство за забавление. Игрите и забавленията ще бъдат виртуални, във виртуални дискотеки или онлайн игри, с холограмни образи, звуци и аромати, очила и др.

Очертават се следните тенденции:

Забавленията ще бъдат предимно виртуални, независимо дали във виртуални светове тип Second Life или просто в обикновени чат-стаи/форуми/ социални мрежи;

Всички настоящи носители (CD, DVD, MP3 player, etc.) ще бъдат ъпгрейднати, така че да заемат минимален физически обем и същевременно да събират максимален обем информация;

Офлайн забавленията (като танците, смеха, дискотеките, игрите с приятели, вицовете, купоните, музиката) ще останат наш неизменен спътник;

Офлайн и онлайн забавленията ще вървят ръка за ръка – през деня предимно онлайн, а вечер – с приятели офлайн;

Как ще социализираме (общуваме) помежду си?

Почти всички отговорили са на мнение, че общуването в бъдещето ще се осъществява онлайн.


Тенденциите в отговорите са следните:

Повечето потребители смятат, че това ще става с помощта на видеоразговорите (през мобилни телефони и интернет), но на по-високо от настоящото ниво – по-лесно и удобно от сега. Интернет ще спомогне за още по-лесна комуникация от всички краища на света, но с много по-малко усилия;

Ще можем да общуваме чрез всичките ни сетива посредством форма, цвят, изображение, аромат, допир, които ще бъдат предавани с помощта на новите медии;

Как ще се информираме?

И тук повечето хора залагат на Интернет като основен инструмент при търсене и намиране в информационния поток, който ни заобикаля. За целта те посочват, че търсачките ще станат по-усъвършенствани и по-тясно сегментирани, така че да успяват да намерят лесно и бързо търсената от тях информация.

Тенденциите са:

* Интернет като океан от информация, а търсачките от типа на Гугъл ще са спасителните лодки за потребителите;
* Ще се развият специализирани и тясно свързани с потребителя търсачки, които при предварително подбрани критерии от ползвателя ще успяват да намерят най-бързо релевантната към него новина;
* Мобилните телефони ще се наложат като средство за намиране на информация, като ще бъдат силно персонализирани и така бързо и точно ще успяват да намерят необходимата информация на потребителя
* Източници на информация ще бъдат ефектът “от уста на уста”, препоръката от приятели, познати и роднини, както и техните онлайн версии в блогове, форуми, специализирани сайтове;

Какъв ще бъде ефективния рекламен формат?

Голяма част от българите са на мнение, че най-добрият рекламен формат е незабележимият формат, който не дразни. И тук повечето мнения се посочват онлайн медията като медийния канал на бъдещето.

Тенденциите са следните:

* В бъдеще ще се развие онлайн и мултимедийната реклама във всичките й формати – банери, rich media формати (но не и спам съобщенията);
* Ще се развие и строго индивидуална и таргетирана, ненатрапваща се реклама, съобразена с желанията и нуждите на потребителите;
* Ще се появят огромни билборди и/ или изображения върху сгради, транспортни средства и дори небето;
* BTL и “product placement” ще се случват в среда най-вече на игри, социални мрежи и виртуални светове;
* ПР съобщенията ще продължат да играят важна роля в комуникационния микс;

Как обществените органи ще влияят на потреблението на медиите?

Отговорите на този въпрос са силно поляризирани – половината от отговорилите смятат, че лична свобода винаги е имало и винаги ще има. Останалите споделят обратното мнение – че съвременните технологии спомагат все повече за контрола над личността и че обществото се доближава до антиутопичния свят на Оруел.

Тенденциите са следните:

* Интернет е мястото, където всеки може да има своята трибуна и може свободно и неприкосновено да изразява личното си мнение, като съвременните технологии само помагат и улесняват потребителите;
* Новите технологии (интернет, мобилните телефони, етц.) само помагат на обществените и държавни органи в осъществяването на по-силен и качествен контрол над потребителите, както и в цензуриране на медиите;
* Личната свободата на хората зависи изцяло от нас самите и ако ние не я пожелаем/ търсим – никога няма да я имаме/ намерим;


Как новите медии ще променят обществото?

Повечето отговорили потребители изразяват надеждата, че новите медии ще успеят да направят съвременното обществото по-добро и по-цивилизовано място за живеене. Сред българите има и една част песимисти, които смятат, че новите медии, с помощта на съвременните технологии, ще задушават свободата на словото и ще манипулират все по-силно нашето общество.

Тенденциите в отговорите са:

* Чрез новите медии (интернет най-вече) всеки има своя шанс и поле за изява на своя талант и мнение;
* С новите медии свободата на словото винаги ще съществува. Медиите ще балансират интересите на обществените органи, за да запазим свободата на словото като ценност;
* Новите технологии като инструмент на новите медии ще съумяват все по-лесно и безпроблемно да манипулират информацията, която достига до хората, и също така да спират навреме всяка проява на лична свобода и лично мнение в съвременното и новото общество;

Какво да стори всеки от нас, за да спрем екологичната катастрофа?

Голяма част от потребителите осъзнават, че за да бъде спряна екологичната катастрофа, трябва да се промени най-вече нашето собствено мислене и ние самите да станем по-отговорни към заобикалящата ни околна среда.

Тенденциите в отговорите са:

* Всеки да прави малките неща, които са му по силите – да събира разделно отпадъци, да гаси електроуреди, когато не ги използва, да пести вода, да използва рециклирана хартия, да ходи пеш или с обществен транспорт, да използва торбички за многократна употреба, да посади дръвче;
* Да възпита децата си /подрастващото поколение/ по начин, по-който да успеят да опазят екологичното равновесие;
* Отрицателно настроените потребители мислят, че нищо не могат да променят сами, а държавата /правителството/ и едрият бизнес трябва да се погрижат за тези неща;


Какви ще бъдат алтернативните източници на енергия?

Почти всички отговорили изказват мнение, че алтернативните източници на енергия ще бъдат тези от възобновяеми източници – слънце, въздух, вятър, вода и дори земя (лава, енергията на земното ядро). Това е единственият от 10-те въпроса, около който всички потребители се обединяват и посочват почти едни и същи отговори.

* Слънце, въздух, вятър, вода (вкл. приливи и отливи и геотермалните извори), биогорива и биомаса, земните сили (енергията на земното ядро);
* Ядрена електроенергия;
* Като вероятни алтернативни източници на енергия са посочвани още енергията от преработка на отпадъците; енергията, получена от животински и човешки екскременти; газта като заместник на нефта; химичен и физичен синтез на вода и водород;


Как да образоваме децата си по-добре?

На този въпрос по-голямата част от потребителите са погледнали изключително сериозно и са дали задълбочени отговори. Всички са единодушни, че децата са нашето бъдеще и тяхното възпитание и образование зависи най-вече от нас самите.

Тенденциите в отговорите са няколко:

* Възпитанието и образованието на децата трябва да започнат още от най-ранна възраст и са основни задължения и функции на семейството;
* Децата трябва да бъдат отглеждани с много любов, внимание, топлина, непрекъсната комуникация, но и със свобода във всекидневните избори, които правят – те не трябва да бъдат ограничавани и моделирани според възгледите на родителите им;
* Родителите трябва да се образоват и да израстват ръка за ръка със собствените си деца – личният пример на родителите е от ключово значение при тяхното образование;
* Образованието на децата зависи най-вече от образователната система в страната – от детските градини, училищата и университетите. Образователната система в страната трябва да се промени, за да бъдат децата възпитани и образовани правилно.

Мисля че информацията е страхотна, и нека още веднъж искажа ядмирации за страхотната им идея и невероятната и реализиация

Вие какво мислите по темата?« « Поколенчески социоизменения или Интернет Ера | Svetlabags.com дава 5 000 лв. на този, който докаже че се продават български куфари в България?? » »

Един коментар по темата “Какво мисли българският онлайн потребител за бъдещето?”

  1. […] българският уеб потребител за онлайн рекламата?” и “Синтеза на 10 въпроса зададени на потребителите”, днес реших да ви представя най-интересната част от […]


Остави коментар

*