Google+

Innovative Software Solutions

Разбираме отлично от какво се нуждаят клиентите ни и създаваме точните софтуерни платформи. Разработените решения за различни бизнес сектори и отрасли са в съответствие с водещите световни IT стандарти – реализиране на специализирани компютърни системи, бизнес софтуер, разработване на бази данни и програмно осигуряване.

Сайтовете, които изграждаме, са съобразени с целите на клиента:  рекламна насоченост, продажби, презентация, каталози на продукти, e-commerce...

 

Софтуерните ни решения включват и задълбочено планиране, професионално разработване и управление на сайтовете и всичко, свързано с това – хостинг, рекламна презентация, актуализиране и поддръжка на самия сайт и интернет приложения: