Google+

Engagement

Никой няма време да се занимава с това, което не му е наистина интересно. Ти би ли share-нал нещо, което не те е впечатлило? И клиентите ти не биха. Нашата работа е да изграждаме качествено съдържание, което да носи реална стойност за аудиторията на марката. 

Задължително е тя да има адекватен образ в социалните медии. Точно в тях потребителите задават въпроси, споделят мнение, разпространяват информация, дават обратна връзка.

Екипът е специализиран в:

  • Активна комуникация с потребителите на дневна база
  • Комуникиране на промоции, новини и информация, свързани с магазина
  • Провокиране на желание за покупка
  • Създаване на съдържание, обвързано с марката
  • Дизайн на изображения за публикации
  • Предложения от агенцията спрямо постигнати резултати за нови теми, съдържание, постове и честота на публикуване за подобряване на резултатите
  • Оптимизация и отчет на страниците за ефективност

Комуникацията в социалните мрежи е измерима по много показатели и именно това е добавената стойност, която отчитаме при управлението на страниците: Reach, Engagement Rate, Talking about this, Total Impressions, Viral Reach, Response Rate, Edge rank.

Ние познаваме тези статистики и знаем как да ги използваме, за да извлечем максимума от социалните медии!