Google+

Creative concept

С крещене на заповеди за покупка нищо не се постига. Не можем да обясним каква е магията на creative таланта, но, факт, работи. 

Винаги мислим първо за цялостна концепция, която ще отличи марката и ще гарантира силна, ефективна комуникация. На нея подчиняваме решенията си в различните канали, които ще бъдат използвани за кампанията. Разпокъсаната работа води до разнопосочна комуникация, което означава едно – ниска ефективност.

Едно от най-интересните и ефективни решения в микса е video for web.

Преди първо се мислеше за телевизионния клип, сега пречупваме концепцията през призмата на интерактивната комуникация. 

Елементите на онлайн видеото работят интегрирано в средата, като дават възможност на хората да не бъдат пасивните зрители, а активните участници в  случващото се.

Слава Богу, че живеем в 21 век, нали?