Google+

Awareness

Как се изгражда кампанията?

Адекватното планиране на рекламната кампания ще увеличи в пъти ефективността й. Знаем как да намерим правилните хора, в правилното време и на правилното място – affinity index, page views, audience composition са някои от любимите ни думи.

От години работим успешно с пъблишърите и имаме преференциални условия. Следим развитието на кампанията с Gemius AdServing, постоянно мониторираме, оптимзираме и, разбира се, A/B тестваме до дупка.